Regionen

Sønderjylland og det dansk-tyske grænseland

Hvad landskabet angår, hører Sønderjylland til de mest attraktive og afvekslende landsdele i Danmark. Her finder man både bløde bakkelandskaber på østkysten og den stormombruste vestkyst med vadehavet, diger og strande.
Historisk set er grænselandet præget af dansk og tysk indflydelse samt skiftende magtforhold. Krigstiderne er i dag blevet afløst af et fredeligt med-hinanden og for-hinanden, hvor det tyske mindretal på dansk side samt friserne, sinti og roma og de danske sydslesvigere på tysk side bidrager til den kulturelle mangfoldighed i regionen. Denne høje koncentration af mindretal fører automatisk også til en stor mangfoldighed af sprog. Ud over dansk og tysk tales der i regionen også de regionale sprog og mindretalssprogene frisisk, plattysk, synnejysk og romanes. Mindretallene i det dansk-tyske grænseland er ikke kun en kulturel berigelse, men understøtter også samarbejdet af to stater og deres udveksling med hinanden for at fremme en økonomisk region på tværs af grænsen.

Info: Visit Sønderjylland

Det tyske mindretal i Danmark

Det tyske mindretal opstod i 1920 efter en grænseforskydning på baggrund af en folkeafstemning. Af de 250.000 indbyggere i Sønderjylland tilhører ca. 15.000 det tyske mindretal. Det tyske mindretal driver 19 børnehaver og 15 skoler, som principielt set er åbne for alle, som kan se en fordel i, at deres børn vokser op med to sprog og kulturer.

Yderligere informationer HER.